Προσφορά
Οικόπεδο με πανοραμική θέα Αιγαίο Παράλια Λάρισα
Οικόπεδο με πανοραμική θέα Αιγαίο Παράλια Λάρισα
Τιμή: € 25.000
 
Αναζήτηση Ακινήτου
Αγορά/Πώληση Ενοικίαση
     Αναζήτηση Κωδικού:

     


Γενικές Πληροφορίες

On-line: 27   
   Αρχική Σελίδα Προφίλ Ανάθεση Ακινήτου Υπολογισμός Δανείου Επικοινωνία
Μεσιτικές Εντολές

Η συνεργασία μεταξύ του ιδιοκτήτη ακινήτου που επιθυμεί την πώληση ή ενοικίαση του και μιας κτηματομεσιτικής εταιρείας κατοχυρώνεται με τη σύνταξη ειδικού εντύπου που ονομάζεται εντολή ανάθεσης.  Στην εντολή αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του ακινήτου, η τιμή διάθεσής του και η μεσιτική αμοιβή που έχει συμφωνηθεί.  Οι εντολές ανάθεσης είναι δύο ειδών:

1. Αποκλειστική Εντολή
Αποτελεί τη συνηθέστερη, διεθνώς, εντολή ανάθεσης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος της εντολής.  Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος, η κτηματομεσιτική εταιρεία αναλαμβάνει αποκλειστικά την προβολή και προώθηση του συγκεκριμένου ακινήτου.  Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχει ακόμη πωληθεί ή ενοικιασθεί το ακίνητο, η κτηματομεσιτική εταιρεία παύει κάθε εργασία προώθησης του ακινήτου, εκτός κι αν η εντολή ανανεωθεί με νέα προθεσμία ή θα ισχύει ως απλή εντολή.  Ισχύει όμως η εντολή υπόδειξης του μεσίτη σε περίπτωση μεταχρονολογημένης αγοραπωλησίας.  Ο πωλητής και ο αγοραστής είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τον μεσίτη δύο εργάσιμες ημέρες πριν την υπογραφή του συμβολαίου. 
Πλεονεκτήματα:
α) Η συνεργασία με μία κτηματομεσιτική εταιρεία διασφαλίζει την εχεμύθεια στην πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου.  Η κτηματομεσιτική εταιρεία ελέγχει τους υποψήφιους αγοραστές και προφυλάσσει τον ιδιοκτήτη από ενδεχόμενες ενοχλήσεις για διάφορους λόγους.  Ενημερώνει δε τον ιδιοκτήτη μόνο όταν πρόκειται για σοβαρό,αποφασισμένο   πελάτη.
β) Η πώληση ενός ακινήτου απαιτεί δυναμική προώθηση.  Αυτή είναι η δύναμη στην περίπτωση της αποκλειστικής εντολής με την οποία η κτηματομεσιτική εταιρεία είναι κατοχυρωμένη και επενδύει περισσότερο σε χρόνο, χρήμα και στην προώθηση του ακινήτου.
γ) Το κόστος της δυναμικής προώθησης του ακινήτου, στην περίπτωση της αποκλειστικής εντολής, πέραν της συνήθους διαφήμισης στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και της παρουσίασής του στο διαδίκτυο δεν επιβαρύνει σε καμία περίπτωση τον ιδιοκτήτη, εκτός μετά από εντολή του ιδιοκτήτη για περαιτέρω διαφήμιση κατόπιν συμφωνίας.
Σας συμβουλεύουμε να μην υπογράφετε περισσότερες από μία Αποκλειστικές Εντολές πέραν του αρχικού σας μεσίτη και με άλλους μεσίτες διότι θα βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να καταβάλλετε αμοιβή για κάθε Αποκλειστική Εντολή που υπογράψατε έστω κι αν η σύμβαση αγοραπωλησίας μίσθωσης ή αντιπαροχής έγινε από ένα μόνο μεσίτη ή μεσιτικό γραφείο (δεν ισχύει για τις Απλές Εντολές).

2. Απλή Εντολή
Η εντολή αυτή δεν έχει χρονικό περιορισμό.  Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υπογράψει όσες εντολές θέλει σε διάφορες κτηματομεσιτικές εταιρείες.  Η αμοιβή καταβάλλεται σε όποια από τις κτηματομεσιτικές εταιρείες ολοκληρώσει την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου.  Προσοχή, εάν ο πελάτης αγοραστής έχει υπογράψει εντολή υπόδειξης με α΄κτηματομεσίτη και μετά από εύλογο χρονικό διάστημα τον παρακάμπτει και πάει να ολοκληρώσει την αγοραπωλησία με β΄κτηματομεσίτη, προηγείται στην αμοιβή ο α΄κτηματομεσίτης, διότι έκανε το δειγματισμό πρώτος και διότι αφήνει να εννοηθεί ότι ο αγοραστής ενέργησε με δόλο και διώκεται νομικά.  Copyright © 2008 Tsapouris Real Estate - Design by infocus.
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.