Προσφορά
Οικόπεδο με πανοραμική θέα Αιγαίο Παράλια Λάρισα
Οικόπεδο με πανοραμική θέα Αιγαίο Παράλια Λάρισα
Τιμή: € 25.000
 
Αναζήτηση Ακινήτου
Αγορά/Πώληση Ενοικίαση
     Αναζήτηση Κωδικού:

     


Γενικές Πληροφορίες

On-line: 17   
   Αρχική Σελίδα Προφίλ Ανάθεση Ακινήτου Υπολογισμός Δανείου Επικοινωνία
Δικαιολογητικά Αγοραπωλησίας

 

Για τον Πωλητή

1. Τίτλος κυριότητας (συμβόλαιο απόκτησης) του ακινήτου, οποίος θα πρέπει να είναι εξοφλημένος (αν υπήρχαν  δόσεις πρέπει να προσκομισθεί και το σχετικό συμβόλαιο εξοφλήσεως)
 
2. Αν ο τίτλος κτήσεως είναι κληρονομιά, προίκα, δωρεά, ή γονική παροχή, θα πρέπει να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό ότι δεν οφείλονται φόροι από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σφραγισμένο με τη σφραγίδα του ταμείου εισπράξεως.

3. Άδεια και τοπογραφικό με υπεύθυνη δήλωση Ν.651/77 σε συνδυασμό με τον Ν.1337/1983 από πολιτικό μηχανικό.  Όταν μεταβιβάζεται αγροτεμάχιο να αναγράφεται αν βρίσκεται εκτός Γ. Π. Σ., αν είναι μονοετούς ή πολυετούς καλλιέργειας, αν είναι αρδευόμενο ή μη, αν έχει πρόσοψη σε αγροτική ή επαρχιακή ή εθνική οδό και η απόστασή του από την θάλασσα.

4. Αν πωλεί εργολάβος οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα, μεζονέτα, αποθήκη κ.λ.π.) σε υπό ανέγερση οικοδομή, την σχετική κάτοψη της οριζόντιας ιδιοκτησίας.

5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας το οποίο εκδίδεται μετά από σχετική αίτησή σας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

6. Φωτοτυπία της ταυτότητας και του εκκαθαριστικού της εφορίας.

7. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος ότι δηλώθηκαν τα εισοδήματα του ακινήτου τα τελευταία 2 χρόνια.  Εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση.  Αν δεν δηλώθηκε το ακίνητο, υπεύθυνη δήλωση το άρθρο 81 του Ν.2238/94 ότι δεν απέφερε εισόδημα.  Την δήλωση αυτή την συντάσσει ο συμβολαιογράφος και την προσκομίζεται στην Δ.Ο.Υ. εισοδήματος σας, όπου θεωρείται και επιστρέφεται θεωρημένο αντίγραφο.

8. Βεβαίωση από τον δήμο ή την κοινότητα στην οποία βρίσκεται το ακίνητο ότι δεν οφείλεται φόρος ακίνητης περιουσίας (Τ. Α. Π.).  Εκδίδεται μετά από σχετική αίτηση στον δήμο ή στην κοινότητα με την προσκόμιση του συμβολαίου και της απόδειξης της Δ.Ε.Η..  Δεν χρειάζεται Τ. Α. Π. αν μεταβιβάζεται αγροτεμάχιο εκτός αν σε αυτό υπάρχουν κτίσματα. 

9. Υπεύθυνη δήλωση του αρ.32 του Ν.2549/97 ότι δηλώθηκε στο Ε9 το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.  Όταν υποβάλλεται δήλωση Φ. Μ. Α. Π. το σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι πληρώθηκε ο φόρος.

10. Βεβαίωση κτηματολογίου ή κτηματογραφικό απόσπασμα, όπου υπάρχει κτηματολόγιο. 

11. Ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. της περιοχής της κατοικίας σας,
α) αν είστε έμπορος ή μέλος εταιρίας
β) ή απασχολείτε η απασχολήσατε ποτέ προσωπικό
γ) ή χτίσατε μόνος σας σπίτι ή αν είστε ή ήσασταν οικοπεδούχος σε οικόπεδο επί το οποίου χτίσθηκε οικοδομή με αντιπαροχή

12. Εάν στην περιοχή αγοράς του ακινήτου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου: 
α) πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ότι δηλώθηκε το ακίνητο από τον αρμόδιο δήμο και
β) βεβαίωση από τον  δήμο ότι δεν οφείλετε εισφορά σε χρήμα ή ότι έχουν καταβληθεί μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου ή ληξιπρόθεσμες δόσεις.  Το αν έχει κυρωθεί ή όχι πράξη φαίνεται στην δήλωση του μηχανικού που σφραγίζει το τοπογραφικό.

13. Εάν μεταβιβάζετε αγρός και καταβάλλονται τέλη αρδεύσεως, το σχετικό πιστοποιητικό (Γ. Ο. Ε. Β) από την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων.

14. Αν η αγορά αφορά οικόπεδο ή αγροτεμάχιο προς δόμηση στην Χαλκιδική, Λάρισα ή οπουδήποτε αλλού το οποίο βρίσκεται κοντά σε δάσος πιστοποιητικό από την αρμόδια νομαρχία ότι το οικόπεδο δεν βρίσκεται σε δασική έκταση.  Το ίδιο πιστοποιητικό και όταν πρόκειται για κατοικία που έχει κτιστεί σε οικόπεδο ή αγρό που γειτνιάζει με δάσος. 

 
Για τον Αγοραστή

1. Φωτοαντίγραφα της ταυτότητας και του εκκαθαριστικού της εφορίας, όταν όμως ο αγοραστής δικαιούται απαλλαγή α΄ κατοικίας χρειάζονται απλά αντίγραφα του Ε1 από το 1998 έως σήμερα και αντίγραφα του Ε9 από το 1997 και όλες τις μεταβολές που ακολουθούν.  Αν στο παρελθόν έχει ληφθεί απαλλαγή α΄ κατοικίας για την αγορά άλλης οικίας, το σχετικό συμβόλαιο που μνημονεύει την απαλλαγή.

2. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση που θα τύχετε απαλλαγής α΄ κατοικίας, εάν είστε έγγαμος.  Αν είστε άγαμος αντίγραφο της ταυτότητας επικυρωμένο από αρχή ή δικηγόρο.

3. Αν είστε κάτοικος εξωτερικού δεν δικαιούσθε απαλλαγή α΄ κατοικίας, παρά μόνο απαλλαγή λόγο εισαγωγής συναλλάγματος.  Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται: 
α) βεβαίωση από το προξενείο ότι κατοικείτε και εργάζεστε στο εξωτερικό τουλάχιστον 5 χρόνια και
β) τα σχετικά Β. Α. Σ. (ροζ αποδείξεις εισαγωγής συναλλάγματος) 
Συγκεκριμένα η απαλλαγή δίδεται για ποσό ίσο με το μισό από αυτό που αναφέρεται στο προσκομιζόμενο αποδεικτικό εισαγωγής συναλλάγματος.  Αν αγοράζουν οι σύζυγοι ή περισσότερα από ένα άτομα για να δοθεί η απαλλαγή σε όλους θα πρέπει απαραίτητα το όνομά τους να αναφέρεται στο αποδεικτικό εισαγωγής συναλλάγματος.

4. Τίμημα και τρόπος πληρωμής του.

  Copyright © 2008 Tsapouris Real Estate - Design by infocus.
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.