Προσφορά
Οικόπεδο με πανοραμική θέα Αιγαίο Παράλια Λάρισα
Οικόπεδο με πανοραμική θέα Αιγαίο Παράλια Λάρισα
Τιμή: € 25.000
 
Αναζήτηση Ακινήτου
Αγορά/Πώληση Ενοικίαση
     Αναζήτηση Κωδικού:

     


Γενικές Πληροφορίες

On-line: 9   
   Αρχική Σελίδα Προφίλ Ανάθεση Ακινήτου Υπολογισμός Δανείου Επικοινωνία
Συντελεστής Δόμησης


ΟΙΚΟΠΕΔΟ  ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ


ΟΙΚΟΠΕΔΟ: Με τον όρο "οικόπεδο" χαρακτηρίζεται το γεωτεμάχιο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Δήμου ή Κοινότητας. 


ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ: Με τον όρο "αγροτεμάχιο" χαρακτηρίζεται κάθε γεωτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Δήμου ή Κοινότητας. 


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - (σ. δ.): Σε οικόπεδο (παράδειγμα) 1.000τμ με σ. δ. 0,6 μπορούμε να κτίσουμε συνολικά 1.000 Χ 0,6 = 600τμ.  Τα υπόγεια "επίσημα" γκαράζ προσμετρούνε στο σύνολο.  Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι διατηρητέα κτήρια (που χαρακτηρίζονται έτσι από την Πολεοδομία) και δεν μπορούν να κατεδαφιστούν, οπότε και να ανοικοδομηθούν, μπορούν ωστόσο να πουλήσουν σε κάποιον τον σ. δ. που θα είχαν και αυτός να τον μεταφέρει σε άλλη περιοχή και σε άλλο κτήριο προς ανέγερση (Μεταφορά Συντελεστή).


ΚΑΛΥΨΗ: Σε 1.000τμ με "κάλυψη" 0,30 μπορούμε να τοποθετήσουμε το κτήριο μόνον μέσα σε (1.000 Χ 0,30 =) 300τμ επιφάνεια γης εντός του οικοπέδου.  Δηλαδή, έστω και εάν μπορούμε λόγω σ. δ. να κτίσουμε 600τμ, αυτά πρέπει να "πατήσουν" πάνω σε 300τμ επιφάνεια (και άρα 2 επίπεδα από 300τμ ή 4 επίπεδα από 150τμ κλπ. εφόσον βέβαια το επιτρεπόμενο ύψος μας το επιτρέπει).


ΥΨΟΣ: Το επιτρεπόμενο ύψος οικοδομής, στην συγκεκριμένη περιοχή - π.χ. Εάν η Πολεοδομία επιτρέπει 9μ + 1,5 στέγη (άρα και "σοφίτα").  Πολλές φορές το επιτρεπόμενο "ύψος" που δίνεται, είναι σε συνάρτηση με το πλάτος του δρόμου, ούτως ώστε τα απέναντι μεταξύ τους κτήρια, να μην "σκοτεινιάζουν" τον δρόμο (και τους κάτω ορόφους των).


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: Η νοητή τελική γραμμή, της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτίσματος.


ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ "Δ": Η επιτρεπόμενη απόσταση που αρχίζει ο εξωτερικός τοίχος του ακινήτου, από το σύνορό του με το διπλανό οικόπεδο.  (Όση απόσταση έχει "αφήσει ο διπλανός" υποχρεούται να αφήσει και αυτό το κτήριο).  Ειδικώς σε περιπτώσεις που το οικόπεδό μας έχει πρόσοψη μικρότερη των 9μ κατ΄εξαίρεση, μπορεί να "κολλήσει" στην μεσοτοιχία.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΨΟΥΝ: Όταν κάποιος που κτίζει, δεν θέλει, παρ ότι επιτρέπεται στην περιοχή του, να ολοκληρώσει όλο το επιτρεπόμενο ύψος, η και εάν ακόμη, την συγκεκριμένη στιγμή, δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο, αλλά ίσως αυτό στο μέλλον να επιτραπεί, συμπεριλαμβάνει στα συμβόλαιά του (στην "οριζόντιο-κατά όροφο - ιδιοκτησία" ή και στην "κάθετο") το σε ποια από όλες τις ιδιοκτησίες ολόκληρου του ακινήτου, ανήκει το "δικαίωμα κύψουν".


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η έννοια της οριζόντιας ιδιοκτησίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, του ΝΔ.1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα και συνίσταται με συμβολαιογραφική πράξη ή δήλωση τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη).  Με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας δημιουργούνται επί ενός ακινήτου αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, στις οποίες κατανέμονται τα χιλιοστά επί του οικοπέδου (ποσοστό συνιδιοκτησίας).


ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η έννοια της κάθετης ιδιοκτησίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929, του ΝΔ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.  Με αυτή δημιουργούνται επί ενός οικοπέδου αυτοτελείς, χωριστές και ανεξάρτητες καθ' ύψος (κάθετες) ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του ενιαίου οικοπέδου.  Πρόκειται για σύσταση χωριστών, ιδιόκτητων ιδιοκτησιών με κάθετη διαίρεση σε ενιαίο, κοινό οικόπεδο.


ΠΡΑΣΙΑ: Η απόσταση μεταξύ του μπροστινού εξωτερικού τοίχου του κτηρίου και της "μάντρας" του οικοπέδου.


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ (& Επιτροπή): Κάθε αρχιτέκτονας που ετοιμάζει σχέδια ακινήτου προς ανοικοδόμηση, έχει υποχρέωση να τηρεί τις εντολές της Τοπικής Πολεοδομίας (συνήθως συστεγάζεται με το Δημαρχείο), σε σχέση με την εξωτερική μορφή - εμφάνιση του και να τα καταθέτει σε αυτήν προς έγκριση.


ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΠΟΛΗΣ): Το Σχέδιο Πόλης κάθε περιοχής, έχει όρια, μέσα στα οποία ισχύει το πόσα τμ ακινήτου μπορεί να κτίσει κάποιος - (σ. δ.).  Μετά από αυτά, συνήθως δημιουργείται και μία επόμενη "ζώνη" (συνήθως 500μ) με ακτίνα γύρω από το Σχέδιο Πόλης.  Σε αυτήν ισχύουν κάποιοι από τους Όρους Δόμησης της Πόλης και κάποιοι όχι ("Εντός Ζώνης").  Στην συνέχεια βρισκόμαστε στα "Εκτός Σχεδίου" Πόλης όπου συνήθως στα 4.000τμ γης επιτρέπεται να κτισθούν 200τμ συν 20% ανά επόμενο στρέμμα μέχρι τα 8.000τμ και 10% ανά στρέμμα μέχρι τα 16.000τμ.  Κατά παρέκκλιση, αν το αγρόκτημα "εφάπτεται της ασφάλτου", μπορούμε σε 2.000τμ να κτισθούν 200τμ κτηρίου συν 10% ανά επόμενο στρέμμα γης.. 


ΔΙΟΔΟΣ "ΔΟΥΛΕΙΑΣ": Εάν ένα κομμάτι γης βρίσκεται πίσω από άλλα που ακουμπούν στον δρόμο, για να αποκτήσει δική του είσοδο, παραχωρείται από τους μπροστινούς ιδιοκτήτες, διάδρομος (που συνήθως δεν ξεπερνάει τα 3μ πλάτος) για να μην παραμείνει "τυφλό".


ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ: Ο χωρισμός ενός οικοπέδου σε περισσότερα μικρότερα οικόπεδα.  Η κατάτμηση ενός οικοπέδου επιτρέπεται όταν τα δημιουργούμενα μικρότερα οικόπεδα είναι όλα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 


  Copyright © 2008 Tsapouris Real Estate - Design by infocus.
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.