Προσφορά
Οικόπεδο με πανοραμική θέα Αιγαίο Παράλια Λάρισα
Οικόπεδο με πανοραμική θέα Αιγαίο Παράλια Λάρισα
Τιμή: € 25.000
 
Αναζήτηση Ακινήτου
Αγορά/Πώληση Ενοικίαση
     Αναζήτηση Κωδικού:

     


Γενικές Πληροφορίες

On-line: 53   
   Αρχική Σελίδα Προφίλ Ανάθεση Ακινήτου Υπολογισμός Δανείου Επικοινωνία
Πληροφορίες για Μισθωτές


Ενοίκιο Καταβάλλεται συνήθως μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στον εκμισθωτή έναντι απόδειξης ή σε τραπεζικό λογαριασμό του που αυτός θα υποδείξει.  Η απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας αποτελεί αποδεικτικό πληρωμής ενοικίου. 

Εγγύηση Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε ένα ή δύο τρέχοντα μισθώματα, καταβάλλεται με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και επιστρέφεται άτοκα από τον εκμισθωτή κατά τη λήξη της μίσθωσης αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο την παράδοση του μισθίου και των κλειδιών του, καθώς και την εκκαθάριση όλων των τυχόν εκκρεμών λογαριασμών ή εφόσον δεν υπάρχουν ζημιές στο μίσθιο πέραν της φθοράς της συνήθους χρήσης.

Διάρκεια της Μίσθωσης Ο χρόνος της μίσθωσης ορίζεται ελεύθερα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη πάντως η μίσθωση κατοικίας προστατεύεται από το νόμο για τρία χρόνια έτσι εάν ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης είναι μικρότερος από δύο χρόνια τότε ο μισθωτής μπορεί να παρατείνει τη μίσθωση για ένα ακόμη χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας. Το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη.  Δε μπορεί ούτε ο εκμισθωτής αλλά ούτε και ο μισθωτής να διακόψει νωρίτερα τη μίσθωση χωρίς την συναίνεση του άλλο συμβαλλόμενου. 

Αναπροσαρμογή Ενοικίου Με τον πρώτο ή τον δεύτερο χρόνο της μίσθωσης συμφωνείται μία αναπροσαρμογή του ενοικίου βάση του δείκτη τιμών καταναλωτή ή σε σταθερό συμφωνηθέν τίμημα.

Άλλα Έξοδα Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση στην πληρωμή όλων των λογαριασμών των παροχών κοινής ωφέλειας που αφορούν το μίσθιο Δ.Ε.Η., Ε. Υ. Α. Θ. της αναλογίας των κοινοχρήστων δαπανών θέρμανσης καθαρισμού συντήρηση κήπου ασανσέρ και ότι άλλο συνεπάγεται.  Η υποχρέωση του μισθωτή προς το κτηματομεσιτικό γραφείο είναι ½ του μισθώματος συν 24% Φ.Π.Α. και καταβάλλεται κατά την υπογραφεί του μισθωτηρίου.

Μισθωτήριο Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης πωλούνται σε βιβλιοπωλεία.  Τα συμφωνητικά αυτά όπου τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμπληρώνουν τα στοιχεία τους καθώς και τα στοιχεία του εν λόγω ακινήτου είναι πλήρη και κατοχυρώνουν εξίσου τον μισθωτή και τον εκμισθωτή.

Στην TSAPOURIS REAL ESTATE αναλαμβάνουμε την σύνταξη τέτοιων συμφωνητικών καθώς και την διαπραγμάτευση όλων των σχετικών όρων.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθυνθούν στον δικηγόρο τους ή στον συμβολαιογράφο τους.  Το συμφωνητικό υπογράφεται σε τρία αντίγραφα ένα για κάθε συμβαλλόμενο και ένα για να κατατεθεί από τον εκμισθωτή στην οικονομική εφορία του μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του.  Για την σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού ζητείται επικυρωμένο αντίγραφο.  Είναι υποχρέωση του εκμισθωτή μετά την υπογραφή να επικυρώσει εγκαίρως το συμβόλαιο και να δοθεί στον μισθωτή.   Copyright © 2008 Tsapouris Real Estate - Design by infocus.
Powered by CubeCart
Copyright Devellion Limited 2006. All rights reserved.